GG House Management, Inc.

Tìm kiếm nhà sharehouse qua GGhouse Management.

Khái quát công ty

Tên
Công ty cổ phần GG House Management
Địa chỉ
〒116-0014
Tokyo Arakawa-ku Higashi Nippori 5-51-8 Chibaya bldg 4F
Tư vấn khách hàng
TEL:03-3805-1818  FAX:03-3805-1888
e-mail:information@gghouse.co.jp
Người đại diện/Giám đốc
Miyago Toshiya
Cổ đông
Miyago Toshiya
Ngân hàng đối tác
Ngân hàng Mitsuisumitomo Chi nhánh Shinbashi
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Kamiyachou
Ngân hàng Risona Chi nhánh Shibuya