GG House Management, Inc.

Tìm kiếm nhà sharehouse qua GGhouse Management.
  •  ID:gghouseviet
  •  Messenger

Khái quát công ty

Tên
Công ty cổ phần GG House Management
Địa chỉ
〒116-0014
Tokyo Arakawa-ku Higashi Nippori 5-51-8 Chibaya bldg 4F
Tư vấn khách hàng
TEL:03-3805-1818  FAX:03-3805-1888
e-mail:information@gghouse.co.jp
Người đại diện/Giám đốc
Miyago Toshiya
Ban giám đốc
Okazaki Ryuichi
Ban kiểm toán
Tsuruma Norifumi
Cổ đông
Miyago Toshiya
Ngân hàng đối tác
Ngân hàng Mitsuisumitomo Chi nhánh Shinbashi
Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Kamiyachou
Ngân hàng Risona Chi nhánh Shibuya