0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

Quy trình nhập nhà

1Công ty sẽ thông báo tình trạng phòng trống và thắc mặc của khách hàng bằng cách gọi điện, gửi mail, hoặc SNS(line)...

Xin vui lòng gửi thông tin liên hệ cho chúng tôi ① họ và tên, ② độ tuổi, ③ nhà nguyện vọng, hoặc địa điểm, ④ khoảng tiền dự tính, ⑤ thời gia nhập nhà, ➅ thời gian ở, ⑦ Phương thức liên lac

2Sau khi chọn được sharehouse và thời gian nhập nhà, tiến hành xét duyệt vào nhà.

Việc xét duyệt vào nhà được tiến hành bằng cách gọi điện,thời gian khoảng 5 phút. Chúng tôi sẽ hỏi 1 vài thông tin như nơi công tác, tên trường, lý do chuyển nhà hay kinh nghiệm sống tập thể.

3Quyết đinh ngày giờ tham dự buổi giải thích nhập nhà

Được thực hiện khoảng 1 tuần trước ngày nhập nhà
※Những giấy tờ, đồ đạc nhận trong ngày nhập nhà như ① Hợp đồng ký kết thuê nhà② Hướng dẫn về các quy định trong nhà ③ Giao nhận chìa khóa nhà.

4Đặt phòng tạm thời

Sau khi xác định được ngày giờ ký hợp đồng thì việc đặt phòng sẽ hoàn tất. Thời hạn của đặt phòng giả định là 3 ngày.

5Công ty sẽ gửi「Mail hướng dẫn nhập nhà」

Sau hi hoàn tất việc đặt phòng tạm thời, Công ty sẽ gửi「Mail hướng dẫn nhập nhà」trong đó gồm: ① thông tin tài khoản ngân hàng ② giấy tờ và vật dụng cần mang đến buổi kí kết hợp đồng

6Thanh toán tiền nhà tháng đầu tiên

Khách hàng lưu ý chuyển khoảng tiền nhà tháng đầu tiên theo thông tin đã gửi qua「Mail hướng dẫn nhập nhà」, trong thời hạn 3 ngày của đặt phòng giả định
Sau khi xác nhận được tiền vào tài khoản, công ty có trách nhiệm liên lạc với bên khách hàng.

7Buổi hướng dẫn nhập nhà( tại văn văn phòng Nippori)

Địa chỉ văn phòng Nippori:
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-51-8 千葉屋ビル4F
TEL:03-3805-1818

8Nhập nhà

Sau buổi hướng dẫn nhập nhà, khách hàng tự chủ động đến kí túc xá.

※Kể cả chìa khóa đã được giao nhưng, nghiêm cấm việc vào nhà trước ngày nhập nhà.