0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

văn phòng Nippori

Đường đến công ty

From Keisei Nippori StationSwipe the picture to the right

 • Directions
  Directions
 • Ga Keisei-Nippori
  ①Ga Keisei-Nippori
 • Đi đến cửa C
  ②Đi đến cửa C
 • Ra khỏi cửa C rẽ tay trái
  ③Ra khỏi cửa C rẽ tay trái
 • Rẽ tay trái đi xuống cầu thang
  ④Rẽ tay trái đi xuống cầu thang
 • Đi xuống cầu tháng
  ⑤Đi xuống cầu tháng
 • Rẽ trái khoảng 10m
  ⑥Rẽ trái khoảng 10m
 • Biển hiệu của GGhouse.
  ⑦Biển hiệu của GGhouse.
 • Văn phòng ở tầng 4 của tòa nhà
  ⑧Văn phòng ở tầng 4 của tòa nhà
 • Map of Nippori
  Map of Nippori

From JR Nippori StationSwipe the picture to the right

 • Directions
  Directions
 • Ga Nippori
  ①Ga Nippori
 • Đi đến cửa Nam
  ②Đi đến cửa Nam
 • Đi đến cửa Nam
  ③Đi đến cửa Nam
 • Đập vé ra và rẽ tay phải
  ④Đập vé ra và rẽ tay phải
 • Đi thẳng
  ⑤Đi thẳng
 • Đi xuống cầu thang
  ⑥Đi xuống cầu thang
 • Rẽ trái khoảng 10m
  ⑦Rẽ trái khoảng 10m
 • Biển hiệu của GGhouse.
  ⑧Biển hiệu của GGhouse.
 • Văn phòng ở tầng 4 của tòa nhà
  ⑨Văn phòng ở tầng 4 của tòa nhà
 • Map of Nippori
  Map of Nippori

Địa chỉ

Khái quát công ty

Tên Công ty cổ phần GG House Management
Địa chỉ 〒116-0014
Tokyo Arakawa-ku Higashi Nippori 5-51-8 Chibaya bldg 4F
Người đại diện/Giám đốc Miyago Toshiya
TEL 03-3805-1818
FAX 03-3805-1888
Ngân hàng đối tác
 • Ngân hàng Mitsuisumitomo Chi nhánh Shinbashi
 • Ngân hàng Mizuho Chi nhánh Kamiyachou
 • Ngân hàng Risona Chi nhánh Shibuya