0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MIỄN PHÍ CHI PHÍ ĐẦU VÀO!

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI MIỄN PHÍ CHI PHÍ ĐẦU VÀO!

▼【Thông tin chi tiết】

Thời gian bắt đầu 19/1/2024 ~ (Chưa có thời gian kết thúc)
Tòa nhà áp dụng Chỉ áp dụng cho  những tòa nhà có mã ID đính kèm L, J, K, F
Nội dung
Tiền nhà tháng đầu:
0 yen
Chi phí chung tháng đầu:
0 yen
Phí hệ thống (khóa):
0 yen
Phí hồ sơ đầu vào:
0 yen
Tiền cọc, lễ, bảo lãnh:
0 yen
Nhập nhà với chi phí 0 yen!
Điều kiện Chỉ áp dụng với khách có thời gian nhập nhà trên 3 tháng (không bao gồm tháng được áp khuyến mại) Không áp dụng với khách đã hoàn tất đăng ký hoặc khách đang ở
Ví dụ

Nhâp nhà từ 15/2 với tiền nhà 55,000 yen, chi phí chung 15,000 yen, phí hệ thống (khóa)1,100 yen


Tháng 2
Phí hồ sơ đầu vào: 0 yen
Tiền nhà/ Chi phí chí chung/ Phí hệ thống: 0 yen

Tháng 3
Tiền nhà/ Chi phí chí chung/ Phí hệ thống: 71,100 yen
※Hạn đóng trong 3 ngày đăng ký giữ phòng.

Tháng 4
Tiền nhà/ Chi phí chí chung/ Phí hệ thống: 71,100 yen
※Hạn đóng đến 15:00 ngày 20/3.