0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

Chương trình MIỄN PHÍ tiền nhà tháng đầu!!!

0YÊN
【CHƯƠNG TRÌNH CÓ GIỚI HẠN】
MIỄN PHÍ tiền nhà tháng đầu.
Toàn bộ chi phí tháng đầu 0 YÊN

Tiền nhà tháng đầu: 0 YÊN

▼【Thông tin chi tiết của chương trình】

Thời gian bắt đầu 1/10/2022~(Chưa có hạn kết thúc)
Nội dung
Tiền nhà tháng đầu:
0 YÊN
Tiền chi phí chung tháng đầu:
0 YÊN
Tiền cọc, tiền lễ, tiền bảo lãnh:
0 YÊN
Điều kiện tham gia Khách mới và cam kết ở từ đủ 3 tháng trở lên.
Không áp dụng với khách đã từng nhập nhà hoặc đã đăng ký xong.
Ví dụ về việc thanh toán tiền nhà

Từ ngày 15 tháng 10, nhập nhà 60,000 yên (Đã bao gồm 10,000 yên tiền chi phí chung):

Tháng 10:
Tiền nhà/ Chi phí chung: 0 yên
Phí dùng khóa thông minh: 0 yên
Tiền cọc/ tiền lễ/ tiền bảo lãnh: 0 yên
Phí hành chính: 30,000 yên
(Đóng trong 3 ngày kể từ khi giữ phòng)

Tháng 11:
Tiền nhà/ Chi phí chung: 60,000 yên
(Hoàn tất đóng tiền đến 20/10)
Phí dùng khóa thông minh: 1,100 yên
(Hoàn tất đóng tiền đến 20/10)

Tháng 12:
Tiền nhà/ Chi phí chung: 60,000 yên
(Hoàn tất đóng tiền đến 20/11)
Phí dùng khóa thông minh: 1,100 yên
(Hoàn tất đóng tiền đến 20/11)
Chú ý ①Trường hợp đã qua khoảng thời gian khuyến mại mà nhập nhà chưa đủ 3 tháng (tính từ ngày kết thúc khuyến mại) sẽ không được áp dụng chương trình khuyến mại. Trong trường hợp này tiền nhà và phí dich vụ chung sẽ được tính từ ngày nhập nhà.

②Hợp đồng định kỳ 1 năm. Sau 6 tháng trở đi kể từ ngày nhập nhà, tùy vào thời gian kết thúc hợp đồng, công ty sẽ thông báo cho khách hàng về việc hết hạn hợp đồng.

③Phí ra nhà 15,000 yên (chưa thuế). Ngoài ra, ký lại hợp đồng sẽ mất phí 10,000 yên (chưa thuế).

④Trường hợp hủy bỏ, phá vỡ hợp đồng khi nhập nhà chưa đủ 3 tháng tính từ ngày bắt đầu của hợp đồng, khách hàng sẽ phải đóng thêm 1 tháng tiền nhà và phí dịch vụ coi như tiền vi phạm hợp đồng cùng với tiền ra nhà 15,000 yên (chưa thuế).