0YÊN

CHI PHÍ ĐẦU VÀO! 30,000 yen⇒0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

0YÊN

Tiền đầu vào + Tiền nhà tháng đầu + Phí hệ thống tháng đầu = 0 yen

Xem thông tin chi tiết tại đây

Tư vấn khách hàng

Công ty sẽ tiếp nhận mẫu mail liên hệ của khách hàng trong vòng 24 giờ. Nếu quý khách đang vội, xin vui lòng liên hệ 03-3805-1818.

Mẫu tư vấn

Tên(bắt buộc)
Khách đang sống tại Sharehouse không thể đăng nhập tại đây. Xin hãy liên hệ bằng trang dành riêng cho khách đang thuê.
Địa chỉ mail(bắt buộc)
LINE ID / MessengerChúng tôi có thể trả lời nhanh chóng đối với những khách liên lạc bằng mail
Số điện thoại
Tên sharehouse
Nội dung muốn trao đổi(bắt buộc)